01Làm thế nào để tôi có thể đăng ký, kích hoạt được tài khoản?

Nếu bạn chưa có tài khoản trong hệ thống vay tiêu dùng của chúng tôi bạn có thể thực hiện theo 2 cách sau để đăng ký tài khoản. 1. Đăng ký và kích hoạt tài khoản bằng email của bạn, vào hệ thống vay tiêu dùng
 • Chọn “ Đăng ký tài khoản trực tuyến”
 • Nhập email vào textbox email. Click [Đăng ký] :
 • Hệ thống sẽ gửi mã kích hoạt đến địa chỉ email của bạn, dùng mã kích hoạt đã được cấp, bạn vào mục kích hoạt tài khoản để làm thao tác kích hoạt.
 • Chọn “ Kích hoạt tài khoản”
 • Nhập mã kích hoạt mà hệ thống đã cấp qua email. Click [Kích hoạt] .
2. Bạn có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài chăm sóc khách hàng theo Hotline: 04. 39449670. Để được hỗ trợ đăng ký và cấp mã kích hoạt tự động.

02Làm thế nào để tôi có thể đăng nhập được hệ thống vay tiêu dùng?

Nếu bạn chưa có tài khoản trong hệ thống vay tiêu dùng của chúng tôi bạn có thể thực hiện theo 2 cách sau để đăng ký tài khoản. 1. Đăng ký và kích hoạt tài khoản bằng email của bạn, vào hệ thống vay tiêu dùng
 • Chọn “ Đăng ký tài khoản trực tuyến”
 • Nhập email vào textbox email. Click [Đăng ký] :
 • Hệ thống sẽ gửi mã kích hoạt đến địa chỉ email của bạn, dùng mã kích hoạt đã được cấp, bạn vào mục kích hoạt tài khoản để làm thao tác kích hoạt.
 • Chọn “ Kích hoạt tài khoản”
 • Nhập mã kích hoạt mà hệ thống đã cấp qua email. Click [Kích hoạt] .
2. Bạn có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài chăm sóc khách hàng theo Hotline: 04. 39449670. Để được hỗ trợ đăng ký và cấp mã kích hoạt tự động.

03Làm thế nào để tôi có thể đăng nhập được hệ thống vay tiêu dùng?

Nếu bạn chưa có tài khoản trong hệ thống vay tiêu dùng của chúng tôi bạn có thể thực hiện theo 2 cách sau để đăng ký tài khoản. 1. Đăng ký và kích hoạt tài khoản bằng email của bạn, vào hệ thống vay tiêu dùng
 • Chọn “ Đăng ký tài khoản trực tuyến”
 • Nhập email vào textbox email. Click [Đăng ký] :
 • Hệ thống sẽ gửi mã kích hoạt đến địa chỉ email của bạn, dùng mã kích hoạt đã được cấp, bạn vào mục kích hoạt tài khoản để làm thao tác kích hoạt.
 • Chọn “ Kích hoạt tài khoản”
 • Nhập mã kích hoạt mà hệ thống đã cấp qua email. Click [Kích hoạt] .
2. Bạn có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài chăm sóc khách hàng theo Hotline: 04. 39449670. Để được hỗ trợ đăng ký và cấp mã kích hoạt tự động.

Bài Viết Tiêu Biểu

6. Vay tiêu dùng - Có đáng đi vay khi lãi suất cao hơn ngân hàng?

2 years ago

Tín dụng tiêu dùng hay vay mua hàng trả góp, vay tiêu dùng tín chấp là khái niệm không còn mới trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đây là một nghiệp vụ cho vay dựa trên uy tín cá nhân có thể đánh giá được của một tổ chức tín dụng...

5. Vay tiêu dùng - Có đáng đi vay khi lãi suất cao hơn ngân hàng?

2 years ago

Tín dụng tiêu dùng hay vay mua hàng trả góp, vay tiêu dùng tín chấp là khái niệm không còn mới trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đây là một nghiệp vụ cho vay dựa trên uy tín cá nhân có thể đánh giá được của một tổ chức tín dụng...

4. Vay tiêu dùng - Có đáng đi vay khi lãi suất cao hơn ngân hàng?

2 years ago

Tín dụng tiêu dùng hay vay mua hàng trả góp, vay tiêu dùng tín chấp là khái niệm không còn mới trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đây là một nghiệp vụ cho vay dựa trên uy tín cá nhân có thể đánh giá được của một tổ chức tín dụng...